video

 

‘Ntisi çiuçiuliàri ‘sta matina,
mentri grapìa, ‘nsunnuta, la vitrina,
du’ vicchiareddri chi adàsciu, adàsciu jinnu,
e chi pi ‘ntennisi ogni tantu si firmànnu,
e parlànnu cu ‘i manu e cu ‘i pèdi,
d’i cosi chi successìru avantèri:

– Sintisti soccu fici Marittina??!?? –

– Matri mia, ma chi testa … ‘ddra mischina! …
Tu pensa chi l’eppiru a truvari,
mentri tintava d’invilinarisi … –

– ‘Ncunscenza, una picciotta a chiddra età,
persi la testa appressu a chiddru ddrà! … –

– S’era me’ figghia l’avissi scusciata!
Nun putìa fari di peggiu, ‘a scillirata! –

– Menu mali chi ‘ntempu la truvàru
E subbitu a ‘u spitàli la purtàru! –

– E ora comu va?! –

– Ma, stamatìna mi dissiru ch’è mègghiu,
almenu pari …  Povira picciuttèddra …
màncu sapi quantu di peggiu c’è ‘nta lu campàri! –

– Su’ picciotti d’ora, chi vo’ fari!
hannu a crisciri pì potìsi ‘nsignari.
Si avissiru campatu a ‘i nostri tempi! –

– Ah, chisti cosi ‘un succidìnnu certamènti,
avìmmu assai chiù sali dintra ‘a testa! … –

– Si, ora è diversu, … ma ti rammènti
di quannu ‘un jornu fuìu Rusineddra
cu chiddru chitarrista maritàtu,
senza dinari e malu cumminàtu?! –

– Ah, mi sovvèni, ma fu un puru casu:
Iddru si ‘nnamuràu di Rusinèddra,
mentri sunàva pi lu San Juseppi,
guardannùla, pirchì era accussì beddra! …

Lassa stàri ‘i biddrizzi di una vòta! –

– Certu, certu, èrnu tutta nàutra cosa …
ma la vita, vòta, gira, gira e vòta,
pari chi ‘nfunnu ‘nfunnu si ripeti …
e tuttu chiddru chi ora si senti
nenti di novu dici a cu campàu,
e ‘ntisi tutti i chiacchiri d’a genti
e di so’ çiuçiuliàti si saziàu! –

Leggila in Italiano

Altre Poesie

Ti potrebbero interessare ...

3,00
1,50

Mini Book

Amore (Cartaceo)

3,00
Edizione
2021
10,0040,00

Mini Book

Amore

1,503,00

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *